Hỗ trợ : Chat hoặc Call (us): 888-546-8946

QUẢN LÝ WEBSITE - CBTT NHANH

Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5
Chi phí trọn gói 1 năm10.000.000 vnđ15.000.000 vnđ30.000.000 vnđ50.000.000 vnđ100.000.000 vnđ
Đăng tin tức60 bài120 bài240 bài480 bài1000 bài
Đăng sản phẩm60 sp120 sp240 sp480 sp1000 sp
Chỉnh sửa hình ảnh bằng Photoshop
Thiết kế banner 6 banner12 banner24 banner48 banner96 banner
Bài PR trên Vietstock0 bài1 bài1 bài1 bài1 bài
Bài PR trên cafeF0 bài0 bài1 bài1 bài1 bài
Bài PR trên báo Trung ương0 bài0 bài0 bài1 bài1 bài
Phóng sự trên đài FBNC 3p0 ps0 ps0 ps0 ps1 ps
CBTT Báo điện tửcafeFcafeFcafeF, VietstockcafeF, VietstockcafeF, Vietstock
CBTT online UBCK, SGD
CBTT BCTC trên 1 tờ báo Trung ương0 bài0 bài1 bài1 bài2 bài
CBTT BCTC trên 1 tờ báo Địa Phương0 bài0 bài0 bài1 bài2 bài